Weer naar school

Ik vind de nieuwsberichten over het heropenen van de scholen erg eenzijdig. Leraren, kinderen en ouders: iedereen is blij.

De risico’s worden gebagatelliseerd, zijn niet wetenschappelijk onderbouwd en de voorwaarden voor het heropenen van de scholen werden steeds soepeler.

Steeds worden de ongelijke omstandigheden van de kinderen genoemd. Onderbelicht blijft dat er tussen de scholen onderling ook grote verschillen zitten in bijvoorbeeld de hoeveelheid werk. Verder hebben veel scholen het werk aan de kinderen aangepast. Door kinderen op papier te laten werken of een tablet aan ze uit te lenen. Of door kwetsbare kinderen wel naar school te laten komen. Het hebben van een eigen kamer of eigen tablet lijkt me geen voorwaarde voor goed thuisonderwijs. Onze kinderen hebben dit ook niet, leren gaat prima aan de keukentafel en de tablet wordt gedeeld.

Tenslotte zijn er ook ouders en kinderen, waaronder wij, die deze schoolloze periode wel fijn vinden. Dit komt (bewust!) niet in beeld.